referencie
V súčasnosti služby nášho kompetenčného centra využívajú tieto spoločnosti:
BigGame Club

 
Intersport

 
Evoluzione

 
 
 
Lidl

 
 
 
Orange