ELEKTRONICKÉ POPISKY


Systém elektronických regálových štítkov predstavuje riešenie, ktoré umožňuje elektronicky meniť informácie zobrazené pri predávaných produktoch. Hlavným cieľom je nahradiť súčasný systém papierových štítkov, ktorý je veľmi pomalý a problematický. Riešenie, ktoré ponúka systém elektronických regálových štítkov,bol navrhnutý vo flexibilnom formáte, čo umožňuje meniť rôzne druhy informácií (cena, informácie o produkte, akcie, skladové informácie, umiestnenie telefónu v rámci obchodu) cez sieť v rámci niekoľkých minút. Zmena môže byť vykonávaná centrálne alebo lokálne v rámci obchodu, závisí to od užívateľských práv a štruktúry.


Benefity riešenia:
Výhody: